Nintendo 64 Game List (Japan)

Nintendo 64

This is a chronological list of games published by Nintendo for the Nintendo 64 in Japan.

2000

Release Date Game Title
24 Mar 2000 Hoshi no Kirby 64
31 Mar 2000 Itoi Shigesato no Bass Tsuri No.1 Ketteihan!
27 Apr 2000 Zelda no Densetsu: Mujura no Kamen
23 Jun 2000 Excitebike 64
21 Jul 2000 Mario Tennis 64
11 Aug 2000 Mario Story
27 Sep 2000 Fushigi no Shiren 2: Oni Shūrai! Shirenjō
21 Oct 2000 Perfect Dark
10 Nov 2000 Custom Robo V2
21 Nov 2000 Tsumi to Batsu: Hoshi no Keishōsha
27 Nov 2000 Banjo & Kazooie no Daibōken 2
07 Dec 2000 Mario Party 3
14 Dec 2000 Pokémon Stadium Kin Gin